Polish Insurance Agent in Florida / Polscy Agenci Ubezpieczeniowi na Florydzie

Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Polski, Adwokat, Prawnik, Floryda, Florida, Polish, Lawyer, Attorney, Polish speaking, Polskojęzyczny, Polscy Adwokaci, Polscy Prawnicy

Polish Insurance Agents in Florida / Polscy Agenci ubezpieczeniowi na Florydzie

Insurance One USA

Insurance One USA – Sylvia and John, Licensed Insurance Agents / Polscy agenci ubezpieczeniowi – Sylwia i Janusz

4112 US Hwy 19 New Port Richey, FL 34654

Insurance One USA w New Port Richey offers insurance for cars, trucks, home, business, commercial (GL, WC) and travel insurance. Sylvia and John speak Polish.

Insurance One USA in New Port Richey oferuje ubezpieczenia na samochody, trucki, domy, komercyjne, biznesowe oraz na podróże. Agenci ubezpieczeniowi, Janusz i Sylwia, mówią po polsku.

email: insuranceone@ymail.com

(727) 844-3838

***

Krystyna Zakrzewski

Krystyna Zakrzewski – AAA Licensed Insurance Agent / Polski agent ubezpieczeniowy

32050 US 19 North Palm Harbor, FL 34684

Krystyna in Palm Harbor offers home and automobile insurance as well as life insurance. She is fluent in Polish and English. Call. Compare. Save.

Krystyna Zakrzewski oferuje ubezpieczenia na domy i samochody jak również ubezpieczenia na życie. Krystyna mówi biegle po polsku i po angielsku. Zadzwoń. Porównaj. Zaoszczędź.

email: kzakrzewski@aaasouth.com

(727) 789-7850  ext.  2265

***

Polish insurance agent, State Farm, Polski agent ubezpieczeniowy, Maggie Wazio

Malgorzata “Maggie” Wazio – State Farm Licensed Insurance Agent / Polski agent ubezpieczeniowy

7801 Seminole Rd., Seminole, FL 33777

Maggie offers insurance for cars, home, life, health and business as well as help with banks and retirement plans. Maggie speaks Polish and Russian.

Małgorzata oferuje ubezpieczenia samochodowe, na nieruchomości, na życie, zdrowie oraz biznes jak również pomoc w sprawach bankowych i planach emerytalnych. Małgorzata mówi biegle po polsku i po rosyjsku.

email: maggie@chollowell.com

www.chuckhollowell.com

(727) 397-1495

***

Mariusz Kulpa - Polish Health Insurance Agent

Mariusz Kulpa – Licensed Insurance Broker / Polski agent ubezpieczeniowy

 2803 Fruitville Rd., Suite#149, Sarasota, FL 34237
Mariusz Kulpa offers for clients in Florida health and life insurance, Medicare and dental plans. Mariusz also offers pension plans for business owners. The best companies to choose from. Mariusz speaks English and Polish.
Mariusz Kulpa oferuje dla klientów na Florydzie ubezpieczenia zdrowotne, na życie, Medicare oraz plany dentystyczne. Mariusz oferuje plany emerytalne także dla właścicieli biznesów. Najlepsze kompanie do wyboru. Mariusz mówi po angielsku i po polsku.
 e do wyboru. Mariusz mówi po angielsku i po polsku.
 (718) 619-0645
email: mjkulpa@gmail.com

***

Magdalena-Smyl, Polski agent ubezpieczeniowy, ubezpieczenia zdrowotne, health insurance agent, Polish

Magdalena Smyl – Licensed Insurance Agent  / Polski agent ubezpieczeniowy

Magdalena Smyl is a Licensed Insurance Agent serving Pinellas, Hillsborough, Pasco, Polk, Sarasota, Manatee, and Hardee counties. Magdalena speaks Polish and Spanish and can help with you with all your insurance needs, including health insurance, medicare and life insurance.

Magdalena Smyl jest licencjonowanym agentem ubezpieczeniowym obsługującym klientów w Pinellas, Hillsborough, Pasco, Polk, Sarasota, Manatee, and Hardee. Magdalena mówi po polsku i po hiszpańsku i może pomóc Ci załatwić ubezpieczenie zdrowotne, medicare oraz ubezpieczenie na życie.

(863) 940 – 1161

***

Free Polish Business Directories Sponsored by Attorney Agnieszka Aga Piasecka.

Free Polish Business Directory for all of Florida is sponsored by Attorney Agnieszka Piasecka  727-538-4171  813-786-3911

Free Polish Directory

The goal of this free Polish directory is to gather together all Polish businesses (big and small!) on one site to help Polish community in Florida to connect, find and support each other. Free Polish Directory is a non-profit website that is constantly growing and being improved. If you would like to have your Polish business listed here for FREE  email us at:

freepolishdirectory@yahoo.com

(The administrator reserves the right to edit or reject certain ads.)

Free Polish Business Directory ma na celu zgromadzenie wszystkich polskich biznesów i kontaktów (dużych i małych) na jednej stronie, aby pomoc Polonii w Tampa Bay odnaleźć się i wzajemnie wspierać. Free Polish Directory to strona nieprofitowa, która jest stale rozbudowywana i ulepszana. Jeżeli chcesz, aby Twój biznes lub kontakt pojawił się bezpłatnie na tej stronie, wyślij email z krótkim opisem swojej działalności oraz zdjęciem na:

freepolishdirectory@yahoo.com

(Administrator zastrzega sobie prawo do edytowania lub odmowy zamieszczenia niektórych ogłoszeń.)

Our Free Polish Florida Business Directories WILL ALLWAYS BE FREE and is able to house hundreds of Polish Businesses. Please visit the link below for our complete optimized Polish Florida Business Directory:

www.PolishFloridaBiz.com

You can also visit our local Polish Florida business directories by flowing the links below.

polishclearwater.com

polishlargo.com

polishstpetersburg.com

polishtampa.com

polishsarasotabradenton.com

polishnewportrichey.com

FreePolishDirectory.com

PolishFloridaBiz.com

PolishFlorida.Biz

Free Polish Business Directory for all of Florida. Follow the links below to find local Polish Businesses in your area.

Polish Delis – Polish Foods – Polish Markets

Polish Wines – Polish Spirits – Polish Liquors

Polish Music – Polish D.J.s

Polish Attorneys – Polish Lawyers

Polish Accountants – Polish C.P.A.s

Polish Insurance Agents

Polish Realtors – Polish Real Estate Agents

Other Local Polish Businesses – Polish Service Providers – Polish Contractors – *Search Engine Optimized*

IMPORTANT: Please note that all third party advertisements and links to other sites, where goods or services are advertised are not endorsements or recommendations by Agnieszka Piasecka of the third party sites, goods or services. The webmaster and Agnieszka Piasecka take no responsibility for the content of the ads, promises made, or the quality/reliability of the products, services, or positions offered in all advertisements. The webmaster reserves the right to reject and edit certain ads. Please read Website Advertising Disclaimer & Policies at the bottom of this page.

WAŻNE: Ogłoszenia i reklamy osób trzecich oraz linki do ich stron internetowych zawarte na tej stronie nie są osobistymi rekomendacjami Agnieszki Piaseckiej. Administrator tej strony oraz Agnieszka Piasecka nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść ogłoszeń zawartych na tej stronie oraz za ofertę reklamodawców i jakość ich produktów i usług. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji i odmowy zamieszczenia wybranych ogłoszeń. Proszę o zapoznanie się z Website Advertising Disclaimer & Policies na dole strony.

Website Advertising Disclaimer & Policies

This site may contain third party advertisements and links to third party sites. The webmaster and Agnieszka Piasecka, Esq. do not make any representation as to the accuracy or suitability of any of the information contained in these advertisements or sites and do not accept any responsibility or liability for the conduct or content of those advertisements and sites and the offerings made by the third parties.

It is each Advertiser’s own responsibility and liability to ensure that the content of their ads is true, accurate and not misleading. Advertising on the website is free and no fees or charges are collected from any advertisers. It is each advertiser’s sole responsibility to obtain and maintain any applicable and necessary licensure, certifications, insurance, bonding and fullfill any other requirments necessary to legally and lawfully sell their products, goods and services. Agnieszka Piasecka and the webmaster will not be held responsible for advertisers’ failure to comply with any legal requiremnents described above.

Third party advertisements and links to other sites where goods or services are advertised are not endorsements or recommendations by attorney Agnieszka Piasecka of the third party sites, goods or services. The webmaster and Agnieszka Piasecka take no responsibility for the content of the ads, promises made, or the quality/reliability of the products, services, or positions offered in all advertisements.

The webmaster reserves the right to decline any advertising. Classified ads that mislead visitors are prohibited. The webmaster and Agnieszka Piasecka are not responsible for the content of third party sites that are directly or indirectly linked from this site. Advertising on this site does not imply endorsement of the advertised product, company or service.

The webmaster shall have complete discretion to determine the acceptability of any and all advertisements and advertisers. Advertising agreements may be terminated without notice by the website administrator immediately if Advertiser posts improper or misleading content. In addition, the webmaster may, in its complete discretion, refuse to insert any other advertising that it deems misleading and inappropriate.

Polish Florida .Biz